Pygostylia

Pygostylia – ett fågelperspektiv. 25 april kl 19.30, 26 april kl 16 på Fylkingen.

Pygostylia är en konstmusik/mode/filmkonsert i två akter om fåglar men utan fågelsång.
Om mötet mellan människa och fågel i Jöns Mellgrens kortfilm, om fåglars närvaro i vår stadsmiljö och människans påverkan på sjöfåglars livsmiljö i Ida Lundéns försök att göra musik av strandat plastskräp, om Ulrika Gunnarsdotters undersökning av pygostylen som modedetalj.

Pygostylia är ett samlingsnamn för fåglar där sista ryggkotan är sammanväxt.

Medverkar förutom Ida, Jöns och Ulrika gör:
Patrik Bogårdh ljusdesign, Lise-Lotte Norelius ljud
Fyra medspelare: Fredde Thurfjell, Carin Blom, Per Lenner, Charlotta Simonsson

Bakom kulisserna:
Katarina Eriksson dans (i Jöns film), Tomas Jönsson grafisk form, Sten-Olof Hellström instrumentutveckling, Oskar Idin filmfotograf, Niki Lindroth von Bahr attributmakeri, Didrik Zebaot Thurfjell kamera-assistent, Annica Sandh PR-konsult, Bitte Palm skräddare.

Med stöd från Statens musikverk .


%d bloggers like this: